Art.1090 - 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - 1102 - 1104

Art.1090 - Raising corset, h. cm.6       
Skin, Black           

Art.1098 - Damina elastic, 
h. cm.35      
Skin, Cream         

Art.1099 - Damina elastic, h. cm.25      
Skin- Cream         

Art.1100 - Damina elastic, h. cm.30      
Skin, Cream          

Art.1101 - Damina elastic, h. cm.8      
Skin, Cream, Black   

Art.1102 - Velvety elastic, h. cm.8       
Skin, Cream, Black   

Art.1104 - Napped elastic, h. cm.6      
Skin